Skip to main content

Dances, songs, and stories of the Nyanja-speaking Chewa of Lilongwe district, Malawi

Various Artists
Dances, songs, and stories of the Nyanja-speaking Chewa of Lilongwe district, Malawi

Track Listing

icon-circle-play svg-new-pause-button
101
Anali kudambo Chingodola Mavuto Mlanzi 00:54  
icon-circle-play svg-new-pause-button
102
Onani ndenge yokwela masula (Look at the aeroplane) Group of Chewa women of Masula Village 01:23  
icon-circle-play svg-new-pause-button
103
Panari mtsikana wina. (The girl and the beads) Group of Chewa boys of Masula Village 01:38  
icon-circle-play svg-new-pause-button
104
Ine ndikumbira (I am envious) Group of Chewa women 01:43  
icon-circle-play svg-new-pause-button
105
A-a-ye, nanga omwale (Aaye! what about Omwale) Group of Chewa women 02:47