Skip to main content

Au'a 'ia e kama e kona moku

Keaka Kanahele
Audio
Au'a 'ia e kama e kona moku
This Hawaiian mele hula pahu was recorded in 1935 and performed by Keakaakala Kanahele (1881-1940) from La’ie, O’ahu and Katherine Nakaula. It uses both the pahu and puniu drums.