Skip to main content

Ang Mga Daliri (The Fingers)

Luz Morales
Audio
Ang Mga Daliri (The Fingers)