Skip to main content

Maraming Salamat (Thank You, Sir!)

Luz Morales
Audio
Maraming Salamat (Thank You, Sir!)