Skip to main content

Au'a 'ia e kama e kona moku

Mary Kawena Pukui and Patience Namaka Wiggin Bacon
Audio
Au'a 'ia e kama e kona moku
This version of the mele hula pahu, "Au'a 'ia e kama e kono moku," was performed by Mary Kawena Pukai and Patience Namaka Bacon and recorded in 1935. . It uses both the pahu and puniu drums.