Skip to main content

Orunyege dance songs from the Nyoro of Bunyoro district (Western Province), Uganda

Various Artists
Orunyege dance songs from the Nyoro of Bunyoro district (Western Province), Uganda
View Cart
Download $2.97
Download $2.97

Track Listing

icon-circle-play svg-new-pause-button
101
Kaburora akaiba muhogo (Kaburora stole cassava roots from the field) Ezekeri Ndamanyire and Nyoro children 2:37
icon-circle-play svg-new-pause-button
102
Nzaireki akatera empihi Samuiri Bitadwa and Nyoro men 2:42
icon-circle-play svg-new-pause-button
103
Jeni akahongira enyaiya embira Kezekiya Kazimbo and Nyoro men and women 2:34