Skip to main content

Tutu Jara (Sauta Tuning)

Alhaji Bai Konte and Dembo Konte
Audio
Tutu Jara (Sauta Tuning)