Skip to main content

Greeting and installation songs for chiefs of the Nyamwezi people from Tabora district, Tanzania

Various Artists
Greeting and installation songs for chiefs of the Nyamwezi people from Tabora district, Tanzania

Track Listing

icon-circle-play
101
Wapezia wamabela Mugabe Bin Maganga with Nyamwezi men and women 2:40
icon-circle-play
102
Mtemi mfalume wize mpya Masudi Bini Amani with Nyamwezi women 2:42
icon-circle-play
103
Kemfumye shukurani mtemi mpya Masudi Bini Amani with Nyamwezii women 2:43
icon-circle-play
104
Kwahere wasalenge Masudi Bini Amani with Nyamwezii women 2:29
icon-circle-play
105
Wantaga kwabule Abudali Wachezaji wa Manyanga, led by Kasomangila Husen Ishike 2:49
icon-circle-play
106
Wiyo walipulapula uganga Shabani Mutalise with Nyamwezi men and women 2:41

.