Skip to main content

Greeting and installation songs for chiefs of the Nyamwezi people from Tabora district, Tanzania

Various Artists
Greeting and installation songs for chiefs of the Nyamwezi people from Tabora district, Tanzania

Track Listing

icon-circle-play svg-new-pause-button
101
Wapezia wamabela Mugabe Bin Maganga with Nyamwezi men and women 02:40
icon-circle-play svg-new-pause-button
102
Mtemi mfalume wize mpya (The new chief has come) Masudi Bini Amani with Nyamwezi women 02:42
icon-circle-play svg-new-pause-button
103
Kemfumye shukurani mtemi mpya Masudi Bini Amani with Nyamwezii women 02:43
icon-circle-play svg-new-pause-button
104
Kwahere wasalenge (Goodbye, and stay well until my return) Masudi Bini Amani with Nyamwezii women 02:29
icon-circle-play svg-new-pause-button
105
Wantaga kwabule Abudali (You neglect me Abudali) Wachezaji wa Manyanga, led by Kasomangila Husen Ishike 02:49
icon-circle-play svg-new-pause-button
106
Wiyo walipulapula uganga Shabani Mutalise with Nyamwezi men and women 02:41