Skip to main content

Medley of Songs from Wedding Repertory: Yar-Yar / Abru Kosh Dumi Mor / Shastu-Shastu Chor / Chashmi Siyah Dori / doire interlude / Mahvashi Nozuk Badanam / Orzu

Shashmaqam
Audio
Medley of Songs from Wedding Repertory: Yar-Yar / Abru Kosh Dumi Mor / Shastu-Shastu Chor / Chashmi Siyah Dori / doire interlude / Mahvashi Nozuk Badanam / Orzu