Skip to main content

Velika Ekteniya (Great Litany)

Svetoslav Obretenov Bulgarian Choir
Audio
Velika Ekteniya (Great Litany)