Skip to main content

Pinasa Si Dungdungon

Toba Ensemble
Audio
Pinasa Si Dungdungon
This track can be found on Music of Indonesia, Vol. 4: Music of Nias and North Sumatra: Hoho, Gendang Karo, Gondang Toba (SF 40420, 1992).