Skip to main content

Opelousas Waltz

Opelousas Waltz

Track Listing

icon-circle-play
101
Bosco Stomp Austin Pitre 2:41
icon-circle-play
102
Cajun Waltz Austin Pitre 3:04
icon-circle-play
103
Widow of the Gully Austin Pitre 2:30
icon-circle-play
104
La Valse de St. Landry Austin Pitre 3:13
icon-circle-play
105
Evangeline Playboys Special Austin Pitre 2:25
icon-circle-play
106
Opelousas Waltz Austin Pitre 2:40
icon-circle-play
107
Perrodin Two-Step Austin Pitre 2:07
icon-circle-play
108
Grand Basil Austin Pitre 2:39
icon-circle-play
109
Lake Arthur Stomp Austin Pitre 2:30
icon-circle-play
110
Cheres Joues Rose Austin Pitre 2:48
icon-circle-play
111
Drunkard's Blues Austin Pitre 2:58
icon-circle-play
112
Cajun Breakdown Austin Pitre 2:15
icon-circle-play
113
Criminal Waltz Austin Pitre 3:08
icon-circle-play
114
Church Point Breakdown Austin Pitre 3:13
icon-circle-play
115
Jolie Blonde Austin Pitre 4:01
icon-circle-play
116
Zydeco Sont Pas Sale Austin Pitre 3:43
icon-circle-play
117
Tou Le Soir Austin Pitre 4:05
icon-circle-play
118
Louisiana Aces Special Austin Pitre 3:31

.