Skip to main content

Songs from the Bukusu people of Kenya

Maunda Waliaula and Bukusu men
Songs from the Bukusu people of Kenya

Track Listing

101
Ligari Maunda Waliaula and Bukusu men 2:42
102
Wamurwe Maunda Waliaula and Bukusu men 2:40
103
Nalungunyo Maunda Waliaula and Bukusu men 2:47

.