Skip to main content

Songs from the Bukusu people of Kenya

Maunda Waliaula and Bukusu men
Songs from the Bukusu people of Kenya

Track Listing

icon-circle-play
101
Ligari Maunda Waliaula and Bukusu men 2:42
icon-circle-play
102
Wamurwe Maunda Waliaula and Bukusu men 2:40
icon-circle-play
103
Nalungunyo Maunda Waliaula and Bukusu men 2:47

.