Skip to main content

Live! At the Isleton Crawdad Festival

Live! At the Isleton Crawdad Festival

Track Listing

icon-circle-play
101
Quo Faire Jessie Legé & Edward Poullard 4:33
icon-circle-play
102
Tolan Waltz Jessie Legé & Edward Poullard 4:11
icon-circle-play
103
New Crowley Two Step Jessie Legé & Edward Poullard 3:47
icon-circle-play
104
Ma Femme Et Mes Enfants Jessie Legé & Edward Poullard 4:06
icon-circle-play
105
Won't Be Satisfied Jessie Legé & Edward Poullard 4:28
icon-circle-play
106
Vals De La Belle Jessie Legé & Edward Poullard 3:49
icon-circle-play
107
Misery Two Step Jessie Legé & Edward Poullard 2:22
icon-circle-play
108
Klfy Waltz Jessie Legé & Edward Poullard 3:58
icon-circle-play
109
Fe Fe Poncho Jessie Legé & Edward Poullard 2:49
icon-circle-play
110
Viens Me Chercher Jessie Legé & Edward Poullard 4:29
icon-circle-play
111
Waltz Of No Return Jessie Legé & Edward Poullard 3:55
icon-circle-play
112
Saturday Night Special Jessie Legé & Edward Poullard 4:13
icon-circle-play
113
Zydeco Sont Pas Salé Jessie Legé & Edward Poullard 5:46

.